Smiješak... čitajte!

Smiješak... čitajte!

Hrvatsko čitateljsko društvo organizira 12. fotografski natječaj Smiješak… čitajte! koji ima za cilj istaknuti važnost te pozitivnu i zabavnu stranu čitanja i pismenosti. Rok za prijavu je 25. kolovoza.

Hrvatsko čitateljsko društvo organizira 12. fotografski natječaj Smiješak… čitajte! koji ima za cilj istaknuti važnost te pozitivnu i zabavnu stranu čitanja i pismenosti.

Natjecati se mogu fotografi amateri bez obzira na dob. Svaki autor može sudjelovati s najviše tri rada koji trebaju prikazivati osobu koja čita. Fotografije trebaju biti u digitalnom obliku, a mogu biti crno-bijele ili u boji. Kriteriji za natječaj obuhvatit će maštovitost i kreativnost fotografskog rada te iskrenost doživljaja autora. Ocjenjivačku komisiju imenovat će organizator natječaja, Hrvatsko čitateljsko društvo koja će od ukupnog broja prijavljenih radova na natječaj odabrati 3 pobjedničke fotografije. Fotografije je potrebno poslati u digitalnom obliku na e-mail hcd.hcd@gmail.com.

Nagrađeni radovi objavit će se na mrežnim stranicama Hrvatskog čitateljskog društva te na promotivnim materijalima HČD-a. Autori radova dobit će besplatno članstvo u HČD-u za 2017/2018. godinu te HČD-ov poklon-paket, kao i nagradu Hrvatskog fotosaveza u obliku jedinstvenih publikacija.

Uz to, organizirana je i putujuća izložba najboljih foto radova zahvaljujući financijskoj potpori Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar. Izložba od devet nagrađenih radova putuje hrvatskim knjižnicama (Slatina, Bjelovar, Križevci, Split, Daruvar, Zagreb–KGZ, Karlovac) i svaka zainteresirana knjižnica, ustanova, škola ili druga pravna osoba s adekvatnim prostorom može ju dobiti besplatno.

Rok za prijavu: 25. kolovoza.

Više informacija ovdje.

Info zona Facebook