Sjednica Savjeta za mlade VRH

Sjednica Savjeta za mlade VRH

Posebno je predstavljeno porezno rasterećenje plaća mladih osoba do 25 i do 30 godina starosti, kao mjera za mlade, mjera koja će povećati plaće mladih i doprinijeti boljoj perspektivi za ostanak i povratak u Hrvatsku.

Održana je sedma sjednica Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske, kojom je predsjedala Tanja Herceg, predsjednica Savjeta. Na sjednici su, prema izvještaju na stranici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu oplitiku, sudjelovali i Ivica Bošnjak, državni tajnik u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, te Božidar Kutleša, pomoćnik ministra u Ministarstvu financija i ravnatelj Porezne uprave.

Porezna rasterećenja za mlade
Kutleša je predstavio četiri kruga porezne reforme od 2016. koje su provedene s ciljem smanjenja ukupnog poreznog opterećenja, izgradnje stabilnog, održivog, jednostavnog i socijalno pravednijeg poreznog sustava, pojednostavljenja i pojeftinjenja porezne administracije te pružanja veće pravne sigurnosti poreznim obveznicima.

Od početka porezne reforme pa do sada izmijenjeno je i dopunjeno preko 40 zakona s ukupnim rasterećenjem od gotovo 9 milijardi kuna. Posebno je predstavljeno porezno rasterećenje plaća mladih osoba do 25 i do 30 godina starosti, kao mjera za mlade, mjera koja će povećati plaće mladih i doprinijeti boljoj perspektivi za ostanak i povratak u Hrvatsku. Izdvojeno je da se od 2020. godine za mlade do 25 godina smanjuje porezna obveza za 100%, a za mlade od 26 do 30 godina za 50%, najviše do godišnje porezne osnovice od 360.000 kuna uz učinak smanjenja prihoda od poreza na dohodak za 700 milijuna kuna. Raspravljen je model rasterećenja koji je uzeo u obzir zaštitu mladih zaposlenika, ali i interese poslodavaca.

Uključivanje mladih u ostvarivanje ciljeva održivog razvoja
Predsjednica Savjeta predstavila je najvažnije odrednice Lisabonske deklaracije o politici i programima za mlade 2019. (Lisboa+21), a osvrnula se i na održan prvi klimatski summit za mlade u New Yorku te je naglasila važnost uključivanja mladih u pitanja klimatskih promjena i zaštite okoliša.
Ivo Milatić je istaknuo da je klima tema koja pokreće sve mlade ljude. Izvijestio je da će za vrijeme hrvatskog predsjedanja Vijećem EU u prvoj polovici 2020. započeti rasprava o prvom Europskom zelenom planu („Green Deal“) i istaknuo spremnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike da se mlade uključi u ostvarivanje Ciljeva za održivi razvoj do 2030., osobito u segmentu zaštite okoliša.

Predsjednica Savjeta podsjetila je kako je u srpnju u Ujedinjenim narodima predstavljen prvi Dobrovoljni nacionalni pregled Republike Hrvatske o provedbi Programa UN-a za održivi razvoj 2030.

Financijski okvir za udruge mladih i za mlade u Hrvatskoj
Antonija Gladović, ravnateljica Agencije za mobilnost i programe Europske unije i  Sanja Posavec, pomoćnica ravnateljice, predstavile su programe Erasmus+ i Europske snage solidarnosti. Na sjednici su predstavnici tijela državne uprave u Savjetu za mlade predstavili mogućnosti financiranja za udruge mladih i za mlade u 2020. godini u pojedinim sektorima, osobito u obrazovanju, gospodarstvu, kulturi i drugim ministarstvima.

Ekonomska stabilnost mladih
Predsjednica Savjeta naglasila je važnost ostvarivanja ekonomske stabilnosti mladih, što je prvi korak ostanku mladih u Hrvatskoj, a posljedično dovodi do pozitivnog demografskog pomaka i održivog rasta. Kao jednu od ključnih aktivnosti, predsjednica Savjeta istaknula je poticanje mladih na poduzetništvo te jačanje kompetencija mladih koje će im omogućiti zapošljavanje. Predstavljene su aktivnosti Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta planirane u 2020. godini koje se odnose na poticanje gospodarskih subjekata na primanje učenika na naukovanje. Predstavnici ministarstva izvijestili su o dodjeli 3100 stipendija u iznosu od 18.000,00 kuna za učenike i 250 potpora u vrijednosti od 27 milijuna kuna gospodarskim subjektima koji izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja za učenike koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja.

Zakoni od interesa za mlade u 2020. godini
Na sjednici su predstavljene planirane zakonodavne aktivnosti u 2020. godini, vezane za mlade, od kojih je posebno istaknuta izmjena Zakona o savjetima mladih, u koju je i Savjet za mlade Vlade od početka uključen. Predsjednica Savjeta pozvala je sve mlade na uključivanje u postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću kako bi se prikupile informacije o interesima, stavovima i prijedlozima mladih o zakonima koji su od interesa za mlade, a na koje će i Savjet ukazivati.

Hrvatsko predsjedanje Vijećem EU i aktivnosti mladih
Ivica Bošnjak predstavio je prioritete hrvatskog predsjedanja Vijećem EU u sektoru mladih - mogućnosti za mlade u ruralnim i udaljenim područjima, podizanje razine svijesti o sektoru mladih putem informiranja i jačanja resursa te poticanje Dijaloga Europske unije s mladima (rezultati VII. ciklusa). Najavljeno je i održavanje EU konferencije za mlade na temu: „Mogućnosti za mlade u ruralnim i udaljenim područjima – kako osigurati održivost?“ od 9. do 11. ožujka 2020. u Zagrebu i sastanka čelnika Uprava za mlade iz država članica od 11. do 12. ožujka 2020. u Zagrebu.

Aktivnosti radnih skupina Savjeta za mlade
Predstavljen je dosadašnji rad radnih skupina Savjeta za mlade koje se bave pitanjima studenata, mladih osoba s invaliditetom te savjetima mladih koje su u posljednjih šest mjeseci imale brojne aktivnosti.

Posebno je istaknuto da su održane prve od pet regionalnih konzultacija s članovima Radne skupine za podršku savjetima mladih na općinskoj, gradskoj i županijskoj razini Savjeta za mlade Vlade RH u Koprivnici 16. prosinca 2019. godine. Nakon donesenih Zaključaka i Preporuka Savjeta na šestoj sjednici Savjeta za mlade Vlade, konzultacije su nastavak dijaloga Vladina savjeta za mlade i savjeta mladih započetog na Godišnjoj konferenciji savjeta mladih u Hrvatskoj (ožujak 2019.), a u svrhu jačanja savjeta mladih i izmjena Zakona o savjetima mladih.

Info zona Facebook