Šibenik traži 11 pripravnika

Šibenik traži 11 pripravnika

Grad Šibenik objavio je poziv za primanje 11 osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Rok za prijavu je osam dana od objave poziva.

Grad Šibenik je raspisao javni poziv za primanje osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Šibeniku.

Poziv se odnosi na sljedeća radna mjesta:  Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj traži 2 viša stručna suradnika (uvjet: magistar struke ili stručni specijalist tehničke struke ili društvene struke); Upravni odjel za komunalne djelatnosti - 1 viši stručni suradnik, (magistar pravne struke), 1 viši referent (sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik prometne struke), 1 viši referent ili viši stručni suradnik (sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik odnosno magistar struke ili stručni specijalist elektro-tehničke struke (VŠS ili VSS elektro-tehničke struke); Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša - 2 viša stručna suradnika (magistar pravne ili arhitektonske struke); Upravni odjel za društvene djelatnosti - 2 viša stručna suradnika (magistar ili stručni specijalist društvene struke); Upravni odjel za financije - 2 viša stručna suradnika (magistar ekonomske struke (smjer računovodstvo i revizija)).


Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Grad Šibenik (za stručno osposobljavanje), Šibenik, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1.

Rok za prijavu: osam dana od dana objave Javnog poziva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.


Više informacija na: sibenik.hr.Info zona Facebook