Seminari stručnog usavršavanja

Seminari stručnog usavršavanja

Forum za slobodu odgoja poziva odgojno-obrazovne djelatnike Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije da se prijave za sudjelovanje u dva seminara stručnog usavršavanja “Pravo u svakodnevici” (9. i 10. ožujka i 13. i 14. travnja) i “Obrazovanje protiv korupcije” (11. i 12. svibnja). Rok za prijavu je 10. veljače.

Forum za slobodu odgoja poziva odgojno-obrazovne djelatnike Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije da se prijave za sudjelovanje u dva seminara stručnog usavršavanja “Pravo u svakodnevici” i “Obrazovanje protiv korupcije”. Seminari će se održati 9. i 10. ožujka i 13. i 14. travnja (“Pravo u svakodnevici”) te 11. i 12. svibnja (“Obrazovanje protiv korupcije”).

Edukacija “Pravo u svakodnevici” ide u smjeru osvještavanja o potrebi razvoja građanskih kompetencija kod mladih naglašavajući zaštitnu moć prava u svakodnevnom životu.

Tijekom edukacije polaznici dobivaju znanja i vještine, te niz razrađenih nastavnih jedinica kako bi provodili nastavu vezanu za pojmove kao što su ljudska prava, demokracija, vladavina prava, izbor i izborni sustav, te ulogu građanina u oblikovanju demokratske kulture. Polaznici isto tako dobivaju i prijedloge kako ove teme uključiti u nastavu i u školski kurikulum.

Edukacija “Obrazovanje protiv korupcije” potiče učitelje da intenzivnije rade s učenicima na izgradnji sustava vrijednosti, razvoju vještina i usvajanju znanja za sprečavanje korupcije. Cilj edukacije je osnažiti odgojno-obrazovne djelatnike za uključivanje antikorupcijskih sadržaja u nastavu.

Kotizacija po osobi za sudjelovanje u seminaru iznosi
1.000,00 kuna za seminar “Pravo u svakodnevici” i 680,00 kuna za seminar “Obrazovanje protiv korupcije.
Kotizacija pokriva:
• edukaciju,
• udžbenike i priručnike,
• radne materijale i materijale sa seminara,
• stanke.

Voditelji seminara su Ana Jurišić, prof., dr. sc. Branko Ančić i Mario Bajkuša, prof.

Rok za prijavu: 10. veljače 2018.

Sve informacije o seminaru i prijavi pronađite na www.fso.hr.

Info zona Facebook