Savjeti mladih - kako dalje?

Savjeti mladih - kako dalje?

Info zona je s partnerima započela provedbu projekta "Savjeti mladih - kako dalje?".

Info zona je nevladina neprofitna organizacija za mlade koja podiže razinu informiranosti mladih, pruža podršku mladima u njihovu razvoju, sudjeluje u kreiranju politika za mlade i razvija međusektorsku suradnju s ciljem socijalne inkluzije mladih. U rujnu 2022. godine, zajedno s partnerima započela je provedbu projekta "Savjeti mladih - kako dalje?".

Doprinesi istraživanju u sklopu projekta "Savjeti mladih - kako dalje?"

Poveznica na upitnik kojim se želi dobiti uvid u iskustva, stanje i potrebe savjeta mladih u Hrvatskoj.

Poveznica na upitnik kojim se želi dobiti uvid u iskustva, stanje i potrebe predstavnika i predstavnica jedinica lokalne i regionalne samouprave u radu sa savjetima mladih.

Projekt odgovara na nedovoljno uključivanje mladih u procese donošenja odluka. Većina gradova, općina i županija u Republici Hrvatskoj nema osnovane savjet mladih sukladno Zakonu o savjetima mladih ili savjeti ne funkcioniraju, a ne postoje ni načini praćenja uključivanja mladih.

Aktivnosti projekta stoga su usmjerene na jačanje zagovaračke pozicije organizacija civilnog društva i osnaživanje smislene participacije mladih u savjetodavnim tijelima na lokalnoj i regionalnoj razini. Na temelju rezultata provedenog istraživanja stanja i potreba definirat će se stručna podloge za zagovaranje. Također, izradit će se smjernice i alati za izradu, praćenje i evaluaciju programa za mlade koji će se prezentirati ciljanoj publici i široj javnosti te koristiti na edukacijama za savjete mladih.

Pritom će se kroz bilateralnu suradnju primijeniti iskustva, znanja i primjeri dobre prakse norveških partnera, Općine Lindesness. Kao partneri, istraživačke aktivnosti koordinira Udruga "Delta", a zagovaračke aktivnosti Udruga gradova Republike Hrvatske. Vrijednost projekta je 75.000,00 €, a provodi se od 1. rujna 2022. do 31. listopada 2023. godine. 

Projekt je podržan s 75.000,00 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova. Nadležno tijelo je Zaklada Slagalica iz Osijeka.

Info zona Facebook