Satrat će me ovaj grad... E ka!

Satrat će me ovaj grad... E ka!

Nekad imam osjećaj da će me satrat ovaj grad... - kaže junak novog broja E ka! stripa.

    • Info zona Facebook