Pssst! Mladi pričaju!

Pssst! Mladi pričaju!

Suprotno uvriježenom mišljenju kako su mladi pasivni, uvjerili smo se kako oni imaju itekako što poručiti, samo za to trebaju imati priliku.

  • U organizaciji Lige za prevenciju ovisnosti i Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju sinoć je u knjižnici škole održana parlaonica na kojoj su sudjelovali splitski srednjoškolci, učenici škole te Ligini volonteri.

   Raspravljalo se o dvije teme – Nude li nam obrazovni programi ključna znanja i vještine za budućnost? te Je li ljubomora znak ljubavi?. Potrebno je istaknuti da su teme parlaonice izabrali sami srednjoškolci, Ligini volonteri, smatrajući kako je važno progovoriti o tim, za njih vrlo važnim, pitanjima. Svoje stavove argumentirali su učenici podijeljeni u dvije grupe – afirmacijsku i negacijsku, čije su predstavnice Iris i Ana, volonterke Lige, vrlo zanimljivo otvorile diskusiju.

   Govoreći o obrazovnim programima, afirmacijska ekipa branila je stav da je široko znanje pitanje opće kulture te stvara veću sliku koja pomaže pri odabiru fakulteta, odnosno životnog zanimanja. Negacijska ekipa, pak, smatra kako su učenici preplavljeni teorijskim znanjima s vrlo malo praktičnih primjera te kako se ta teorijska znanja više cijene pri upisu na fakultet, što, smatraju, ne bi trebao biti slučaj. Svoj stav argumentirali su i primjerom iz prakse o većem upisu na fakultet medicine gimnazijalaca nego učenika medicinske škole koji već posjeduju određena znanja u praksi. Afirmacijska ekipa je vrlo vješto kontrirala braneći važnost teorijskog znanja brojnim primjerima iz svakodnevnog života, od kuhanja ručka do asonance i aliteracije za slušanje T.B.F.-a, no negacijska ekipa ipak je odnijela pobjedu. O tome je odlučio žiri, sastavljen od mladih splitskih glumaca – Đane Kuzmanić, Stipe Radoje i Ivana Baranovića, koji su vrlo jasno obrazložili svoju odluku.

   Druga tema izazvala je nešto veći interes i aktera i publike te je voditelj parlaonice, Ligin volonter Bruno, morao u nekoliko navrata intervenirati smirivajući bujicu riječi s obje strane. Negacijska ekipa nešto se više koncentrirala na ekstremne situacije ljubomore koji završavaju uhođenjem, provjerama te raznim drugim oblicima nasilja. Afirmacijska ekipa zadržala se na primjerima „blagih“ oblika ljubomore, objašnjavajući ih kao pažnju i brigu za osobu do koje nam je stalo. Zadržavajući se na ovakvim primjerima, afirmacijska ekipa je ponudila uvjerljivije argumente žiriju.

   Suprotno uvriježenom mišljenju kako su mladi pasivni, uvjerili smo se kako oni imaju itekako što poručiti, samo za to trebaju imati priliku.

   Parlaonica se održala u sklopu projekta Rastemo, financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Ministarstva znanosti i obrazovanja.

   Info zona Facebook