Pripreme za after karantene

Pripreme za after karantene

Stručnjaci sa zagrebačkog Kineziološkog fakulteta upozoravaju na velike probleme koji dolaze nakon samo 30 dana tjelesne neaktivnosti, a donose i nekoliko preporuka...

Stručnjaci sa zagrebačkog Kineziološkog fakulteta upozoravaju na velike probleme koji dolaze nakon samo 30 dana tjelesne neaktivnosti.

- Postoji stručni konsenzus da je minimalna količina kretanja u danu oko pet tisuća koraka, a 10 tisuća koraka se smatra optimalnom količinom kretanja. Drugim riječima, 5000 koraka za preživljavanje, 10000 za kvalitetu života. Trenutno se nalazimo u začaranom krugu smanjene tjelesne aktivnosti koja nam oslabljuje imunitet i tako nas čini podložnijima zaraznim bolestima. Ta ista tjelesna neaktivnost nas vodi i prema kroničnim nezaraznim bolestima zbog kojih u ovoj pandemiji možemo biti životno ugroženi! - ističe izvanredni profesor s KIF-a Luka Milanović.

- Nakon samo 30 dana tjelesne neaktivnosti dolazi do značajnog slabljenja funkcija srca i žila, narušava se metabolizam glukoze, smanjuje se gustoća kostiju i količina mišića - ističe dr. sc. Maroje Sorić, docent Kineziološkog fakulteta.

Donose i nekoliko preporuka:

- Pokušajte svakih 30-60 minuta sjedenja prekinuti kratkim ustajanjem i istezanjem
- Zavolite stepenice, 10 katova dnevno za početnike, a 20 i više katova za napredne
- U slučaju dugog sjedenja ili ležanja napravite nekoliko vježbi mobilnosti i aktivacije mišića koji vas drže uspravnima
- Svaki dan vježbanjem podignite frekvenciju srca, način i trajanje prilagodite trenutnoj tjelesnoj formi
- Uključite vježbe disanja
- Vodite računa o uravnoteženoj prehrani, unosu tekućine i kvalitetnom snu

Info zona Facebook