Prijavi se za Mlade snage!

Prijavi se za Mlade snage!

Info zona do kraja rujna okuplja volonterski tim pod nazivom Mlade snage. Timu se mogu pridružiti svi srednjoškolci zainteresirani za rasprave o položaju mladih u Splitu te osmišljavanje i provedbu konkretnih volonterskih aktivnosti.

Info zona do kraja rujna okuplja volonterski tim pod nazivom Mlade snage. Prijavom na infozona.hr/prijava timu se mogu pridružiti svi srednjoškolci zainteresirani za rasprave o položaju mladih u Splitu te osmišljavanje i provedbu konkretnih volonterskih aktivnosti koje će taj položaj unaprijediti.

- Mlade snage će uz kontinuiranu mentorsku podršku tijekom godine raditi na realizaciji različitih volonterskih zadataka među kojima će biti osmišljavanje i realizacija obilježavanja zadnjeg dana školske godine, a sudjelovat će i u diskusijama o potencijalima razvoja Doma mladih te u različitim edukacijama usmjerenim osnaživanju za aktivno sudjelovanje u društvu. Dio aktivnosti Mladih snaga Info zona će realizirati u suradnji s Platformom Doma mladih - objašnjava Anđela Prnjak, buduća voditeljica volonterskog tima.

Info zona Facebook