Praznine za umjetnike

Praznine za umjetnike

Udruga Culture Hub Croatia objavila je javni poziv za umjetnike za sudjelovanje u programu otvorenih studija u sklopu projekta Praznine koji će se održati u veljači 2021. godine u Splitu.

Udruga Culture Hub Croatia Platforma za edukaciju, kreativnost i poticanje razvoja kroz kulturu objavila je javni poziv za umjetnike za sudjelovanje u programu otvorenih studija u sklopu projekta Praznine koji će se održati u veljači 2021. godine u Splitu.

Zainteresirani pojedinci mogu se prijaviti ispunjavanjem kratkog formulara, uz obvezno prilaganje portfolija. Rok za slanje prijava je ponedjeljak 7. prosinca 2020. godine.

Poziv je namijenjen zainteresiranim umjetnicima koji bi koristili dodijeljene im prostore kao svoje ateljee, u kojima mogu boraviti prema vlastitoj želji i potrebi. Rezultat njihove rezidencijalnosti unutar prostora nije prethodno definiran, već su umjetnici/ce slobodni fokusirati se na sâm proces, a samim time ne samo na prostorni nego i vremenski aspekt praznine. Umjetnici mogu predložiti kratkoročne ili dugoročne intervencije, komunikaciju s publikom, a one mogu biti i samo dio procesa produkcije budućeg rada.

Nakon uspješnog prvog izdanja projekta, namjera organizatora je u drugom izdanju šire sagledati aspekt praznine, ne samo u novonastalim okolnostima uzrokovanih pandemijom, već i u njezinom povijesnom, društvenom, ali i psihološkom kontekstu.
Rezidencija će se održati tijekom veljače 2021. godine, a umjetnik/ca odabran/a javnim pozivom obvezuje se da će u studiju boraviti šest sati dnevno tijekom rezidencije. Umjetnički honorar, kao i troškovi puta i smještaja (za sudionike izvan Splita), su osigurani.


Info zona Facebook