Poziv za radove i članke

Poziv za radove i članke

Otvoren je poziv svim znanstvenicima i stručnjacima koji se bave odgojno-obrazovnim procesom i srodnim znanostima, stručnim suradnicima, učiteljima i nastavnicima te studentima odgojnih i obrazovnih znanosti i srodnih studija za slanje autorskih radova i članaka za časopis za odgojne i obrazovne znanosti Foo2rama. Rok za slanje je 15. rujna.

Pozivaju se svi znanstvenici i stručnjaci koji se bave odgojno-obrazovnim procesom i srodnim znanostima, stručni suradnici, učitelji i nastavnici te studenti odgojnih i obrazovnih znanosti i srodnih studija na slanje autorskih radova te članaka, izvješća s razmjena, prakse, primjera dobre prakse i sl. koji će se objaviti u trećemu broju časopisa Foo2rama.

Časopis je pokrenula Udruga studenata odgojnih i obrazovnih znanosti Futuri Magistri na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, dislociranome studiju u Slavonskome Brodu. Prethodne brojeve časopisa možete pogledati na poveznici: www.usfm.hr, a tiskano izdanje u knjižnici Fakulteta.

Cilj je ovoga projekta, koji sufinancira Studentski zbor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, povezati znanstvenike, stručnjake i djelatnike odgojno-obrazovnoga sustava te studente učiteljskih, predškolskih te društvenih i humanističkih studija u kritičkome promišljanju o odgojno-obrazovnome sustavu, praksi i pojedinačnim strukama. Time se nastoje unaprijediti visokoškolske djelatnosti, unaprijediti stručna znanja te doći do novih spoznaja koje će rezultirati poboljšanjem odgojno-obrazovnoga procesa na svim razinama. Radovi koji se šalju ne smiju biti prethodno objavljeni ni upućeni u recenzentski postupak u kojoj drugoj publikaciji.

Tehničke upute: font Times New Roman 12, prored 1,5, obostrano poravnanje. Navođenje u tekstu: (prezime godina: broj stranice), (prezime, prezime i prezime godina) ili (prezime i dr. godina: broj stranice). Popis bibliografskih jedinica treba biti u skladu s Hrvatskim pravopisom Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (http://pravopis.hr/pravilo/bibliografske-jedinice/87/). Na prvoj stranici rada u lijevome uglu potrebno je navesti ime i prezime autora/ice, naziv i adresu ustanove te adresu elektroničke pošte. Radovi i svi upiti šalju se na e-adresu foo2rama.fm@gmail.com.

Krajnji je rok za slanje radova i članaka 15. rujna 2019. godine. Svi će radovi proći dvostruko slijepi recenzentski postupak, a autori će biti obaviješteni o njegovim rezultatima i kategorizaciji rada odmah po njegovu završetku.

Info zona Facebook