Iskaz interesa za Centar za mlade

 Iskaz interesa za Centar za mlade

Grad Split objavio je poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u realizaciji Centra za mlade Split. Realizacijom Centra za mlade Grad Split želi unaprijediti postojeće programe i aktivnosti za mlade u gradu Splitu.

Grad Split objavio je poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u realizaciji Centra za mlade Split. Organizacije civilnoga društva i institucije interes za sudjelovanje mogu izraziti samostalno ili u suradnji s drugim organizacijama civilnoga društva, institucijama i neformalnom skupinama.

U realizaciji Centra za mlade Split namjera je Grada Splita koristiti prostorne resurse zgrade Doma mladih, uz razvijanje suradnje s drugim projektima i korisnicima zgrade. Realizacijom Centra za mlade Grad Split želi unaprijediti postojeće programe i aktivnosti za mlade u gradu Splitu.

Više informacija i obrazac potreban za prijavu nalaze se na split.hr. Rok za podnošenje prijava je 21. lipnja 2019. godine.

Info zona Facebook