Radost za Splićane bez stana

Radost za Splićane bez stana

Gradski vijećnici su donijeli odluku prema kojoj će se na Kili izgraditi nešto manje od 400 stanova namijenjenih Splićanima bez riješenoga stambenog pitanja. Za sada se ne zna kada bi mogla početi gradnja, a vrlo vjerojatno će se raditi i nova lista prvenstva za kupnju...

Gradski vijećnici su donijeli odluku o uključivanju Grada Splita u program POS-a i prijenosu prava vlasništva dijela zemljišta na APN što znači da će se na Kili, istočno od Vrborana i u susjedstvu "Kerumovog POSa", izgraditi nešto manje od 400 stanova namijenjenih Splićanima bez riješenoga stambenog pitanja.

APN je početkom prosinca obavijestio Grad da je objavljen javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju građevinskog zemljišta obuhvaćenog GUP-om te da su od pristiglih ponuda ocijenili prihvatljivima ponude za kupnju na lokacijama Kila 1 i Kila 3. Naveli su i da je nužno da se Grad uključi u realizaciju POS-a u dijelu koji se odnosi na osiguranje uređenja komunalne infrastrukture i priključaka. Na lokaciji Kila 1 predviđena je izgradnja 162 stana, dok je na lokaciji Kila 3 predviđena izgradnja 210 stanova, a Grad mora izgraditi prometnice, crpnu stanicu za odvod i prihvat fekalnih voda, podmiriti troškove komunalnog i vodnog doprinosa za objekte Kila 1 i Kila 3 te priključaka na komunalnu i drugu infrastrukturu, a APN-u trebaju prepustiti 1430 metara četvornih zemljišta u vlasništvu Grada na lokaciji Kila 3 – piše Dalmacijanews.

Za sada se ne zna kada bi mogla početi gradnja, a vrlo vjerojatno će se raditi i nova lista prvenstva za kupnju jer je posljednja napravljena prije pet godina. Uz radosnu vijest o splitskom POSu ide i informacija da 72% mladih Splićana živi s roditeljima :/

Info zona Facebook