Pobjednici Cro Patria

Pobjednici Cro Patria

Koncertom aktivnih sudionika seminara za zborovođe uz norveški zbor Mimas završen je i natjecateljski dio Festivala duhovne glazbe Cro Patria 2012. Splitski pjevački mješoviti zbor Vox Animae osvojio je nagradu publike...

Koncertom aktivnih sudionika seminara za zborovođe uz norveški zbor Mimas završen je i natjecateljski dio Festivala duhovne glazbe Cro Patria 2012. U kategorijama A (obavezne skladbe), B (slobodno odabran program) i C (nove zborske skladbe) natjecalo se devet zborova.

Zbor umjetničke akademije u Splitu koji je ujedno i jedini bio natjecatelj kategorije A osvojio je srebrnu diplomu sa 84,34 boda. U kategoriji B bilo je 4 zbora od kojih je srebrnu diplomu odnijelo njih dva, Akademski sveučilišni zbor u Mostaru sa dirigenticom Katjom Krolo Šarac (80 bodova) i Komorni zbor Grgar iz Slovenije sa dirigentom Andrejem Filipičem (84,86 bodova), a brončanu diplomu osvojio je Dubrovački komorni zbor sa dirigentom Franom Krasovcem (76 bodova). Zlatnu diplomu nije osvojio nitko.

C kategorija je i najzanimljivija te su se tu iskazali svi prijavljeni zborovi, njih devet. No, ni u ovoj kategoriji nije bilo zbora koji je skupio dovoljan broj bodova za zlatnu diplomu tako da su srebrnu podijelili Akademski pjevački zbor Univerze na Primorskem sa dirigentom Ambrožem Čopijem (88,6 bodova) i Komorni zbor Grgar s dirigentom Andrejem Filipičem (88 bodova), oba iz Slovenije. Brončanu diplomu je osvojio Mješoviti zbor Umjetničke akademije u Splitu sa dirigentom Vladom Sunkom (87,6 bodova).

Nagradu publike i zlatnu katedralu osvojio je splitski pjevački mješoviti zbor Vox Animae pod ravnanjem dirigenta Tomislava Veršića.

Info zona Facebook