Od mjere do karijere

Od mjere do karijere

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje predstavili su novi paket mjera politika aktivnog zapošljavanja. Novih 9 mjera zamijenile su one koje su bile aktivne do kraja 2016. godine.

Prvog dana ožujka predstavljen je novi paket mjera politika aktivnog zapošljavanja. Sastoji se od 9 mjera: potpore za zapošljavanje; potpore za usavršavanje; potpore za samozapošljavanje; obrazovanje nezaposlenih; osposobljavanje na radnom mjestu; stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa; javni rad; potpore za očuvanje radnih mjesta i stalni sezonac.

Kako bi se jednostavnije došlo do informacija o svakoj od mjera kreirana je i web stranica mjere.hr. Na navedenoj stranici možete pronaći detaljniji opis svake mjere (ciljane skupine, korisnike, trajanje mjere, iznose potpore) te prilično pojednostavljeni opis promjene u odnosu na prethodni paket mjera.

Neke promjene kao što su (smanjeni) iznos naknade u mjeri stalni sezonac i dobno ograničenje na navršenih 30 godina za korisnike mjere popularnog SOR-a već su izazavale reakcije u javnosti a na novi paket mjera reagirala je i Mreža mladih Hrvatske.

Problem priznavanja i isplate naknade za trošak prijevoza koji je postojao kod dijela korisnika mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa elegantno je riješen - obveza je prebačena na poslodavca. Time je naizgled zadovoljena preporuka Pučke pravobraniteljice (kao rezultat pritužbi onih korisnika koji ne mogu koristiti sredstva javnog prijevoza) Ministarstvu rada i mirovinskog sustava i HZZ-u koja inzistira da se pri donošenju provedbenih mjera vezanih uz Plan implementacije Garancije za mlade za 2017. godinu, a po potrebi i izmjenom odgovarajućih propisa, jasno odrede kriteriji na koji način i pod kojim uvjetima će se polaznicima stručnog osposobljavanja moći priznati i isplatiti naknada troškova prijevoza te da polaznici s tim uvjetima budu unaprijed upoznati, odnosno da se uvjeti iz sklopljenih ugovora ne mijenjaju dok ti ugovori traju, a sve kako bi se uklonila bilo kakva mogućnost nejednakog postupanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prema polaznicima stručnog osposobljavanja. Propisi su promijenjeni, odgovornost je prebačena na poslodavce a kako će se to odraziti na same korisnike mjere ostaje za vidjeti.

Zainteresirane za temu politika aktivnog zapošljavanja zanimat će i evaluacija iskustava polaznika, mentora i poslodavaca uključenih u mjeru Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Info zona Facebook