O žuganju. E ka!

O žuganju. E ka!

Zašto žugaju oni koji bi najmanje trebali? - pitaju se junaci novog broja E ka stripa...

    • Info zona Facebook