O medijskim kompetencijama

O medijskim kompetencijama

Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata poziva sve zainteresirane na Seminar medijske kompetencije - elektronički i tiskani mediji koji će se održati 19. svibnja od 9.30 do 13.30 sati u Kinoteci Zlatna vrata, Dioklecijanova 7, Split. Seminar je prvenstveno namijenjen nastavnicima u osnovnim školama, no otvoren je i za ostale koji žele poslušati zanimljiva izlaganja.

Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata poziva sve zainteresirane na Seminar medijske kompetencije - elektronički i tiskani mediji
koji će se održati 19. svibnja 2018. od 9.30 do 13.30 sati u Kinoteci Zlatna vrata, Dioklecijanova 7, Split.

Seminar je prvenstveno namijenjen nastavnicima u osnovnim školama, no otvoren je i za ostale koji žele poslušati zanimljiva izlaganja. Cilj ovog seminara je dodatna medijska edukacija kadra koji radi direktno s djecom, kako bi se kroz praktične primjere i konkretne podatke motiviralo profesore da propituju informacije i slike kojima su izloženi, i da to propitivanje uključe u nastavu kad god se medijski sadržaj koristi kao poveznica između onoga u udžbeniku i onoga u životu. Živimo i radimo u svijetu koji je medijski posredovan, i sve je važnije da djeca i mladi što ranije osvijeste činjenicu da oni nisu pasivni konzumenti medijskih sadržaja, već sudjeluju u stvaranju njegova značenja. U tom procesu je ključno razumjeti da je sadržaj tvorevina, a ne realnost i da se prema njemu tako trebamo i odnositi.

RASPORED

9.30 –10.30 Razvijanje oka promatrača: prema vizualnoj medijskoj pismenosti (mr. sc. Mirko Petrić)
10.40 –12.00 Pozicije moći globalnih internetskih kompanija (dr.sc. Paško Bilić i doc.dr.sc. Krešimir Krolo)
12.00 – 12.30 pauza za kavu
12.30 – 13.30 Vijest kao proizvod (Damir Pilić)
(nakon odslušanog seminara izdaje se potvrda o sudjelovanju na istom)

TRI SU OSNOVNA SADRŽAJNA SEGMENTA SEMINARA:
Vizualna komunikacija u medijima - mr. sc. Mirko Petrić govorit će o ambivalentnosti fotografije kao nositeljice medijske poruke.

Internetska informacija, o kojoj će nam govoriti dr. sc. Paško Bilić s Instituta za razvoj i međunarodne odnose i doc. dr. sc. Krešimir Krolo sa zadarskog Odjela za sociologiju s temom o pozicijama moći globalnih internetskih kompanija koja se, dakako, odražava i na informacije koje nam donose.

Vijest kao bazična narativna forma – Damir Pilić, novinar i urednik objasnit će kako čak ni vijest, kao najšturija novinarska forma, nije savršeno objektivna kategorija.

Izlaganja se temelje na primjerima iz prakse i egzaktnim istraživanjima i utoliko predstavljaju zanimljiv sadržaj za širu publiku, no iznimno su važna upravo za one koji na dnevnoj bazi rade s djecom i mladima.

Više informacija na Facebook stranici događaja.

Info zona Facebook