O edukaciji youth workera

O edukaciji youth workera

U Slovačkoj će se, od 25. do 28. studenog, održati edukacija pod nazivom Formal and non-formal education of youth workers. Sudionicima su pokriveni svi troškovi.

 U Slovačkoj će se, od 25. do 28. studenog, održati edukacija pod nazivom Formal and non-formal education of youth workers (Formalna i neformalna edukacija stručnjaka za rad s mladima), namijenjena stručnjacima za rad s mladima i predstavnicima visokog obrazovanja.

Cilj je edukacije okupiti predstavnike visokog obrazovanja i stručnjake za rad s mladima kako bi se mapiralo i analiziralo trenutno stanje u radu s mladima, politika i praksa u međunarodnom radu s mladima te interkulturalne kompetencije te kako bi se poboljšala suradnja između predstavnika formalnog i neformalnog obrazovanja. Upravo je zato jedan od ciljeva i poticanje na sklapanje strateških partnerstava.

Radni je jezik edukacije engleski, a troškove puta, smještaja i hrane pokriva Nacionalna agencija.

Rok za prijavu: 12. listopada.

www.salto-youth.net

Info zona Facebook