Natječaj za nove skladbe amatera

Natječaj za nove skladbe amatera

Prijavljene skladbe ne smiju biti ranije objavljivane ni izvođene, a rok za prijavu je 15. studenog.

Hrvatski sabor kulture produžio je Natječaja za nove skladbe Hrvatskog sabora kulture - rok za prijavu je 15. studenog. Prijave se primaju za četiri kategorije:
- nove skladbe namijenjene amaterskim pjevačkim zborovima;
- nove skladbe namijenjene amaterskim malim vokalnim sastavima;
- nove skladbe namijenjene amaterskim tamburaškim orkestrima;
- nove skladbe namijenjene amaterskim puhačkim orkestrima.

Za kategoriju amaterski pjevački zborovi prijavljene skladbe:
- ne smiju biti prije objavljivane niti izvedene
- moraju biti u trajanju od 3 do 5 minuta
- moraju biti minimalno troglasne fakture
- moraju biti namijenjene izvođenju a cappella (bez instrumentalne pratnje)
- moraju biti skladane na tekstualni predložak na hrvatskom jeziku. (Obvezno je navesti autora ili izvor tekstualnog predloška.)
Sve prispjele radove ocijenit će stručno povjerenstvo koje može dodijeliti sljedeće novčane nagrade:
1. nagrada: 3.000,00 kn bruto 2
2. nagrada: 2.000,00 kn bruto 2

Za kategoriju amaterski mali vokalni sastavi prijavljene skladbe:
- ne smiju biti prije objavljivane niti izvedene
- moraju biti u trajanju od 3 do 5 minuta
- moraju biti namijenjene izvođenju malim vokalnim sastavima a cappella (bez instrumentalne pratnje) do maksimalno 12 pjevača
- moraju biti minimalno troglasne fakture
- moraju biti skladane na tekstualni predložak na hrvatskom jeziku. (Obvezno je navesti autora ili izvor tekstualnog predloška.)
Sve prispjele radove ocijenit će stručno povjerenstvo koje može dodijeliti sljedeće novčane nagrade:
1. nagrada: 2.500,00 kn bruto 2
2. nagrada: 1.500,00 kn bruto 2

Za kategoriju amaterski tamburaški orkestri prijavljene skladbe:
- ne smiju biti prije objavljivane niti izvedene
- moraju biti u trajanju od 3 do 4 minute
Sve prispjele radove ocijenit će stručno povjerenstvo koje može dodijeliti sljedeće novčane nagrade:
1. nagrada: 4.500,00 kn bruto 2
2. nagrada: 2.500,00 kn bruto 2

Za kategoriju amaterski puhački orkestri:
Prijavljene skladbe:
- ne smiju biti prije objavljivane niti izvedene
- trebaju biti usklađene sa specifikacijama kategorije koje možeš pronaći na linku
Sve prispjele radove ocijenit će stručno povjerenstvo koje može dodijeliti sljedeće novčane nagrade:
1. nagrada: 7.000,00 kn bruto 2
2. nagrada: 4.000,00 kn bruto 2


Radove je potrebno poslati/dostaviti na adresu Hrvatskog sabora kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb s naznakom „Natječaj za nove skladbe - odabrana kategorija“.
Prijava mora sadržavati:
- 3 (tri) primjerka partiture u čitkom rukopisu ili kompjuterskom ispisu, koja su potpisana isključivo šifrom, bez navođenja imena autora.
- Osobne podatke (s navedenim imenom i prezimenom, adresom, brojem telefona i kratkom biografijom) koje je potrebno priložiti u posebnoj, zatvorenoj kuverti s naznačenom šifrom (kako bi se zajamčila tajnost natječaja).
- Prijavi je poželjno priložiti 3 (tri) kopije demo snimke skladbi na cd-u ili dvd-u (nije obvezno).

Info zona Facebook