Naknada za Erasmusovce

Naknada za Erasmusovce

Grad Split je 21. kolovoza objavio poziv za dodjelu naknade dijela putnih troškova studentima iz programa ERASMUS+ studija u akademskoj 2018./2019. godini. Naknada dijela troškova putovanja iznosti će do 2.000,00 kn netto po studentu.

Grad Split je 21. kolovoza objavio poziv za dodjelu naknade dijela putnih troškova studentima iz programa ERASMUS+ studija u akademskoj 2018./2019. godini. Naknada dijela troškova putovanja iznosti će do 2.000,00 kn netto po studentu.

Studenti koji se prijavljuju trebaju ispuniti slijedeće uvjete:
ostvariti pravo na mobilnost sukladno Odluci o odabiru kandidata za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus + na Sveučilištu u Splitu, biti student/ica Sveučilišta u Splitu te imati prijavljeno prebivalište na području Grada Splita, najmanje tri godine do dana objavljivanja Poziva.

Za prijavu je potrebno priložiti ispunjeni obrazac prijave, presliku osobne iskaznice, potvrdu o pohađanju/sporazumu/mobilnosti Erasmus +, potvrdu o statusu studenta na Sveučilištu u Splitu te račun putnih troškova.

Prijava se šalje preporučenom poštom na adresu Grad Split – Ured Grada, 21000 Split - Obala kneza Branimira 17, s naznakom „Prijava za dodjelu naknade dijela putnih troškova
studentima iz programa ERASMUS+ studija ”, a može se i osobno predati u pisarnici Grada Splita na istoj adresi.

Rok za prijavu na Poziv je najmanje 30 dana od dana objave.
Rok za prijavu na Poziv je najmanje 30 dana od dana objave.

Poziv i prijavni obrazac možeš naći na stranicama Grada Splita

Info zona Facebook