GOO protiv isključivosti

GOO protiv isključivosti

Mladi su skloni autoritarnim stavovima i nasilnijem ponašanju nego njihovi roditelji 90-ih godina, no za to ne treba kriviti samo mlade, problem je i u obrazovnom sustavu i obiteljskom odgoju.

 Ako je itko imao ikakvih sumnji u potrebu za uvođenjem Građanskog odgoja i obrazovanja u osnovne i srednje škole, na tribini održanoj na tu temu u petak u Info zoni sve su mu sumnje mogle biti otklonjene.

Mladi su skloni autoritarnom ponašanju i slabo poznaju ljudska prava

Koordinatorica kampanje Znam, razmišljam, sudjelujem Emina Bužinkić otkrila je porazne rezultate istraživanja o političkoj pismenosti i općenito o stavovima i vrijednostima mladih u Hrvatskoj i već je time bilo jasno koliko GOO nedostaje hrvatskom obrazovnom sustavu. - Mladi su skloni autoritarnim stavovima i nasilnijem ponašanju nego njihovi roditelji 90-ih godina. Osobito su netolerantni prema Srbima, Romima te osobama s drugačijom seksualnom orijentacijom - rekla je Emina naglasivši da za to ne treba kriviti mlade, nego su njihovi stavovi preslika obrazovnog sustava te obiteljskog odgoja.

Osim što im je politička pismenost mahom na niskoj razini, pokazuju i nesklonost aktivnoj participaciji u smislu angažmana u humanitarnim akcijama, nevladinim organizacijama i volonterskim inicijativama. - Određeni broj mladih ljudi ni ne zna što znači biti građanin, mnogi će reći da to znači živjeti u gradu - rekla je Emina naglasivši da to nije samo problem mladih, nego cijelog društva.

Građanski odgoj i obrazovanje predstavlja, Emininim riječima, inovativan pristup obrazovanju i zaista veliku reformu koja će možda biti prvi korak prema još većoj reformi cijelog obrazovnog sustava. - GOO nudi nekoliko dimenzija učenja i razumijevanja društva oko sebe, podrazumijeva učenje o zaštiti vlastitih, ali i tuđih ljudskih prava te potiče rast političke pismenosti i političke participacije - objasnila je.

Premda se načelno uvođenje GOO-a podržava i odobrava, rekla je da je tijekom njegova predstavljanja i eksperimentalnog uvođenja u nekoliko škola uočeno nekoliko prepreka njegovoj implementaciji jer se postavlja ne samo pitanje kako će učenici reagirati, nego i tko će ga provoditi.

Upravo se pitanje tko će provoditi GOO moglo najviše čuti u Info zoni. Okupljeni, većinom profesori i nastavnici, pitaju se to strahujući da će se predavanje GOO-a iskoristiti za popunjavanje satnice profesorima te da se pri odabiru profesora neće voditi razinom educiranosti za provođenje GOO-a, već manjkom satnice i/ili će to biti isključivo odabir ravnatelja bez jasnih kriterija. Okupljeni su iznijeli i preporuku da se pri odabiru profesora koji će provoditi GOO uvaži njihov rad s učenicima koji se odnosi na promociju volonterstva i razvoj kritičkog mišljenja te izvanškolske aktivnosti povezane s ciljevima GOO-a.

Građanin ne smije biti pasivan, nego aktivan

Renato Matić, jedan od najglasnijih zagovaratelja istinske demokracije i odgovornog upravljanja, u GOO-u vidi korak iz ere u kojoj je građanin samo pasivni promatrač ili izvršavatelj naredbi odozgo u doba u kojem je građanin aktivni promicatelj svojih i tuđih prava i slobode i kreator budućnosti društva.
- GOO nam je potreban da čovjek doista postane svjestan svoje odgovornosti, uloge i svojih mogućnosti, ali i mogućnosti ljudi oko sebe - objasnio je Matić.

Istaknuo je da GOO nikoga ne isključuje i ne diskriminira, nego naprotiv, poziva sve da potiču mlade ljude da postanu misaona, kreativna bića svjesna svoje važnosti te važnosti drugih ljudi. Cilj je, rekao je, da mladi kreiraju budućnost bez totalitarnosti, bez da netko drugi odlučuje umjesto njih, ali da pritom nikad ne smiju zaboraviti da sloboda jednog čovjeka nikad ne smije ugroziti slobodu drugog čovjeka.


Prati kampanju Znam, razmišljam, sudjelujem

Kampanja Znam, razmišljam, sudjelujem u svojoj je drugoj fazi, u kojoj se javnost informira o Građanskom odgoju i obrazovanju. Prvu je fazu predstavljalo eksperimentalno uvođenje GOO-a u nekoliko škola, a treća će nastupiti početkom iduće školske godine, kad će učenici 6. i 7. razreda osnovne škole i 1. i 2. razreda srednje škole 35 sati godišnje imati predmet GOO.
GOO možete pratiti i na Facebooku.

Info zona Facebook