Split ima natječaj za mlade!

Split ima natječaj za mlade!

Grad Split raspisao je natječaj za udruge za mlade te na taj način napravio krupan iskorak u realizaciji mjera Gradskog programa za mlade. U Gradu ističu da je ulaganje gotovo pola milijuna kuna u projekte udruga za mlade tek prvi od planiranih koraka. APRILILILI!

Grad Split raspisao je natječaj za udruge za mlade te na taj način napravio krupan iskorak u realizaciji mjera Gradskog programa za mlade. U Gradu ističu da je ulaganje gotovo pola milijuna kuna u projekte udruga za mlade tek prvi od planiranih koraka koje aktualna gradska vlast planira poduzeti kako bi podigla razinu kvalitete življenja mladih te iskoristila njihove potencijale.

Prioriteti financiranja određeni su sukladno Gradskog programu za mlade, strateškom dokumentu temeljenom na rezultatima provedenog sociološkog istraživanja i kreiranog u suradnji sa organizacijama civilnog društva a kojeg je Gradsko vijeće prihvatilo još 2013. godine. - U samom dokumentu velik je broj mjera koje su u nadležnosti Grada, no ovim natječajem želimo potaknuti ili podržati realizaciju onih mjera u kojima je nužno sudjelovanje civilnog društva - objašnjeno je na predstavljanju natječaja na kojem su uz predstavnike gradske uprave prisutni bili i članovi Savjeta mladih Grada Splita.

Očajno smo napravili posao, sada je napravljen onako kako to mladi zaslužuju

- Očajno smo napravili posao, slušali smo savjete ljudi koji ne poznaju rad civilnog društva, sada je posao napravljen onako kako to mladi zaslužuju - iskreno je kazao gradonačelnik upitan da prokomentira prošlogodišnji natječaj koji je izazvao velik broj kritika. - Morat ću zaposliti savjetnika za izbor mojih savjetnika - dodao je za kraj, možda ne u šali.

Udruge sukladno Pozivu na natječaj mogu prijaviti projekte za sljedeće prioritetna područja: Podrška mladima u obrazovanju i ulasku na tržište rada, Integracija socijalno isključenih mladih, Informativni centar za mlade, Međunarodna suradnja i međukulturni dijalog mladih te Kulturni programi mladih i za mlade.

Ukupna je planirana vrijednost Poziva gotovo pola milijuna kuna!

Za svako prioritetno područje osiguran je zaseban iznos, a ukupno planirana vrijednost Poziva je 490.000,00 kuna. Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 20.000,00 kuna, a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 80.000,00 kuna, ovisno o prioritetnom području Poziva.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a završava 30. travnja 2015.

Natječajna dokumentacija dostupna je na webu Grada Splita (www.split.hr) te u nastavku:

>> Tekst javnog poziva
>> Obrazac A1 Opisni obrazac prijave
>> Obrazac A2 - Obrazac proračuna
>> Obrazac A3 - Izjava o partnerstvu
>> Obrazac A4 - Životopis voditelja projekta

Aprililili - šala, nema natječaja! Ali stvarno je potreban...

Priča o natječaju Grada Splita samo je prvotravanjska šala, no kako bi podigao razinu kvalitete življenja mladih te iskoristio potencijale mladih, Grad Split stvarno bi trebao raspisati kvalitetan natječaj za udruge za mlade. Logično je da prioritete financiranja odredi sukladno Gradskom programu za mlade, strateškom dokumentu temeljenom na rezultatima provedenog sociološkog istraživanja i kreiranog u suradnji sa organizacijama civilnog društva a kojeg je Gradsko vijeće prihvatilo još 2013. godine. Nažalost, nije šala ni da je u dokumentu velik broj mjera koje su u nadležnosti Grada i koje se ne provode.

Nadamo se da ćemo uskoro ipak dočekati natječaj i da će - posao biti napravljen onako kako to mladi zaslužuju.

Info zona Facebook