Mladi prije i nakon ulaska u EU

Mladi prije i nakon ulaska u EU

Osobe u dobi između 18 i 35 godina imaju priliku sudjelovati u istraživanju koje za cilj ima ispitati kako mladi ljudi percipiraju promjene koje je donijelo članstvo Hrvatske u EU.

Osobe u dobi između 18 i 35 godina imaju priliku sudjelovati u istraživanju koje za cilj ima ispitati kako mladi ljudi percipiraju promjene koje je donijelo članstvo Hrvatske u Europskoj uniji. Sudjelovanje u anketi je u potpunosti anonimno i ne zahtjeva više od 5 minuta vremena.

Anketa kroz 20-ak pitanja propituje stavove o brizi države i nezaposlenima prije i nakon ulaska, sudjelovanju mladih u praćenju političkih zbivanjima te o lakoći pronalaska kvalitetnog posla nakon ulaska Hrvatske u EU, pokrivanju troškova egzistencijalnih potreba i studiranja, iseljavanja iz Hrvatske, rješavanja stambenog pitanja i sličnim pitanjima.

Anketa se provodi u sklopu projekta 7 godina u EU - što mladi imaju od toga? kojeg provode Mreža mladih Hrvatske i Varaždinski underground klub.

Info zona Facebook