Mladi, pokrenite promjenu!

Mladi, pokrenite promjenu!

Pokreni promjenu dokumentarni je film snimljen u sklopu projekta Pokreni promjenu! Volontiranje mladih za izgradnju kulture mira. CIlj je projekta bilo promicanje volontiranja i socijalne osjetljivosti djece i mladih.

Pokreni promjenu dokumentarni je film snimljen u sklopu projekta Pokreni promjenu! Volontiranje mladih za izgradnju kulture mira koji je proveo Forum za slobodu odgoja uz potporu Europske unije i Ureda za udruge Republike Hrvatske.

Aktivnosti ovog projekta su se odvijale na području Zagrebačke, Primorsko-goranske i Splitsko-dalmatinske županije te Grada Zagreba, a cilj projekta bio je promicati volontiranje i socijalnu osjetljivost djece i mladih, te suradnja civilnog društva i institucija koje brinu o djeci i mladima.

Info zona Facebook