Ministarstvo traži mlade za UN

Ministarstvo traži mlade za UN

Ministarstvo je objavilo Javni poziv za prijavu kandidata za izbor hrvatskog mladog delegata pri organizaciji Ujedinjenih naroda. Traže se dva delegata koji će predstavljati interese mladih svoje države.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Javni poziv za prijavu kandidata za izbor hrvatskog mladog delegata pri organizaciji Ujedinjenih naroda, s ciljem uključivanja aktivnih i perspektivnih mladih građana Republike Hrvatske u rad Opće skupštine UN-a.

Traže se dva delegata (jedan aktivan delegat i jedan zamjenik) na razdoblje od dvije godine, a koji će svojim idejama i jedinstvenim vizijama predstavljati interese mladih svoje države te kroz suradnju s delegatima drugih zemalja sudjelovati u donošenju odluka i političkih rješenja o pitanjima značajnima za mlade.

Rok za prijave je 60 dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a više o uvjetima i načinu prijave, postupku izbora kao i ulozi mladog delegata, dostupno je u tekstu Javnog poziva. Između ostalog, od kandidata se traži iskustvo rada u udrugama mladih i za mlade te aktivnog sudjelovanja u nacionalnim ili međunarodnim projektima vezanim za mlade.

Info zona Facebook