Migracije i održivi razvoj

Migracije i održivi razvoj

Sveučilište u Splitu poziva na dvodnevnu edukaciju u sklopu projekta InterCap na kojem je Sveučilište jedan od 13 partnera. U sklopu projekta u Splitu će se 6. i 7. rujna, u Sveučilišnoj knjižnici, održati edukacija na temu migracija i održivog razvoja. Edukacija je namijenjena svim predstavnicima organizacija civilnog društva, profesorima, asistentima i suradnicima na Sveučilištu u Splitu, predstavnicima lokalne i regionalne samouprave, te predstavnicima različitih odgojno-obrazovnih institucija (agencije, centri, domovi).

Sveučilište u Splitu poziva na dvodnevnu edukaciju u sklopu projekta InterCap na kojem je Sveučilište jedan od 13 partnera. U sklopu projekta u Splitu će se 6. i 7. rujna, u Sveučilišnoj knjižnici, održati edukacija na temu migracija i održivog razvoja uz primjenu participativnog pristupa Zajednice interaktivnog učenja koji se temelji na metodi Otvorenih prostora za dijalog.

Edukacija je namijenjena svim predstavnicima organizacija civilnog društva, profesorima, asistentima i suradnicima na Sveučilištu u Splitu, predstavnicima lokalne i regionalne samouprave, te predstavnicima različitih odgojno-obrazovnih institucija (agencije, centri, domovi).

Sudionici edukacije će:
- steći znanje o osnovnim pojmovima vezanim za migracije i održivi razvoj
- kritički pristupati problemu migracija i percepciji migracija u javnosti
- objasniti odnos između migracija i održivog razvoja
- razumjeti održivi razvoj i ciljeve održivog razvoja
- steći praktično znanje o stvaranju sigurnih prostora za dijalog
- moći implementirati pristup Zajednice interaktivnog učenja u svom radu

Nakon završetka edukacije, sudionici će dobiti potvrdu o usavršavanju. Edukacija je besplatna te su svi materijali za edukaciju osigurani kao i coffe break i ručak.

Program edukacije nalazi se OVDJE.

Broj mjesta na edukaciji je ograničen. Prijave obavezne na: https://forms.gle/BTAEVF4d5nvhaqss9

Više informacija o projektu na developtogether.eu

Info zona Facebook