Međunarodni dan mladih

Međunarodni dan mladih

Savjet mladih Grada Splita je objavio Javni poziv za dostavu prijedloga aktivnosti za ostvarivanje financijske potpore u svrhu obilježavanja Međunarodnog dana mladih 2018. godine. Pozivaju se studentski zborovi, učenička vijeća, udruge, pojedinci, da prijave svoje projekte.

Savjet mladih Grada Splita je objavio Javni poziv za dostavu prijedloga aktivnosti za ostvarivanje financijske potpore u svrhu obilježavanja Međunarodnog dana mladih 2018. godine.

Cilj Javnog poziva je financijskom potporom programa potaknuti mlade osobe na aktivnu ulogu u društvu, pružiti im mogućnosti stjecanja novih znanja i vještina te utjecati i/ili ukazati na probleme i potrebe mladih u lokalnoj zajednici. U svrhu obilježavanja dana mladih u Splitu, Savjet mladih Grada Splita je pozvao sve udruge, studentske zborove, učenička vijeća i ostale organizacije da predlože svoje aktivnosti i zajedno kreiraju zabavni, edukativni, kulturni
i sportski program za mlade.

Prioritetna područja za dodjelu sredstava putem ovog Javnog poziva su aktivnosti koje se temelje na mjerama iz Gradskog programa za mlade od 2017. do 2020. godine:
-Prioritet 1. Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje, usavršavanje i cjeloživotno učenje
-Prioritet 2. Zapošljavanje i poduzetništvo
-Prioritet 3. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu, politička participacija i volonterske aktivnosti
-Prioritet 4. Mladi u europskom i globalnom okruženju
-Prioritet 5. Socijalno uključivanje i zdravlje
-Prioritet 6. Mladi i kultura
-Prioritet 7. Sport, rekreacija i slobodno vrijeme

Popis aktivnosti nije konačan, već samo ilustrativan te će se odgovarajuće aktivnosti koje doprinose ostvarenju ciljeva Javnog poziva, a koje nisu spomenute, također uzeti u obzir za financiranje.

Ostale informacije kao i obrasce za prijavu možete pronaći na službenim stranicama Grada Splita (https://goo.gl/sC6CpT).

Info zona Facebook