Mavena poziva umjetnike

Mavena poziva umjetnike

Udruga Mavena — 36 njezinih čuda poziva umjetnike da se prijave na natječaj za izlaganje u 2019. godini u sklopu ciklusa izložbi NMG@PRAKTIKA. Poziv je otvoren za prijavu samostalne i skupne izložbe, akcija, performansa, interdisciplinarnih projekata i kustoskih koncepcija s naglaskom na novomedijske projekte i izložbe. Rok prijave je 30. lipnja 2018. godine.

Udruga Mavena — 36 njezinih čuda poziva umjetnike (s naglaskom na mlađe autore, studente i umjetnike/kustose na početku svoje profesionalne karijere) da se prijave na natječaj za izlaganje u 2019. godini u sklopu ciklusa izložbi i popratnog programa NMG@PRAKTIKA.

Poziv je otvoren za prijavu samostalne i skupne izložbe, akcija, performansa, interdisciplinarnih projekata i kustoskih koncepcija s naglaskom na novomedijske projekte i izložbe koje će biti odabrane kao dio programa NMG@PRAKTIKA u prostorima galerije u sklopu kluba Kocka, Doma mladih ili javnim gradskim prostorima grada Splita u 2019. godini. Također je moguće prijaviti izložbe u formi koncepta/skice za koje je u tom slučaju potrebno specificirati troškovnik za eventualno (su)financiranje produkcije radova.

PRIJAVA TREBA SADRŽAVATI:

— Popunjenu PRIJAVNICU NMG@PRAKTIKA 2019
— Popratni materijal (do 5 fotografija / skica, video ili audio zapisi)

Prijave se mogu poslati isključivo mailom na mavena@mavena.hr zaključno s 30. lipnja 2018. u 23:59 sati. Prijave razmatraju kustosice programa Lana Beović, Natasha Kadin i Ivana Vukušić, medijska umjetnica Tihana Mandušić i dizajner Nikola Križanac.

Rezultati natječaja biti će objavljeni najkasnije do 1. rujna 2018. godine na web stranici Mavene, te će oni koji su zadovoljili uvjete natječaja biti obaviješteni mailom.

Nepotpune, nepravilno ispunjene i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Za sve dodatne informacije javite se na mail: mavena@mavena.hr.

Više informacija o radu udruge Mavena na www.mavena.hr.

Info zona Facebook