Kulturpunkt.hr: 4000 kn za vizual

Kulturpunkt.hr: 4000 kn za vizual

Kulturpunkt.hr poziva ilustratore i druge vizualne umjetnike da sudjeluju u natječaju oblikovanja prepoznatljivog vizuala projekta. Honorar odabranoj autorici ili odabranom autoru iznosi 4 tisuće kuna.

Kulturpunkt.hr poziva ilustratore i druge vizualne umjetnike da sudjeluju u natječaju oblikovanja prepoznatljivog vizuala projekta "Kultura kritičkog slušanja". Radovi se moraju poslati do 1. srpnja, a honorar odabranoj autorici ili odabranom autoru iznosi 4 tisuće kuna.

Uz najviše dva prijedloga na prijave.kurziv@gmail.com potrebno je poslati obrazloženje ideje do 1000 znakova te ime i prezime autora, adresu te broj telefona ili mobitela. Odabir će izvršiti redakcija portala Kulturpunkt.hr, a odluka će biti objavljena 10. srpnja.

Više informacija o natječaju dostupno je na kulturpunkt.hr.

Info zona Facebook