Korak prema angažmanu na TV

Korak prema angažmanu na TV

Agencija CCC upisuje nove članove, potencijalne statiste, modele, glumce te plesače, svirače, pjevače i druge izvođače angažirane na snimanju filmova, reklama i drugih televizijskih sadržaja.

Agencija Croatian Creative Casting upisuje nove članove, potencijalne statiste, modele, glumce te plesače, svirače, pjevače i druge izvođače angažirane na snimanju filmova, reklama i drugih televizijskih sadržaja. Za prijavu je dovoljno na andjela@cccasting.com ili maja@cccasting.com poslati fotografiju portreta i osnovne podatke - ime, prezime, godište i mjesto stanovanja.

kkk

Info zona Facebook