12 novih info centara za mlade

12 novih info centara za mlade

Ministarstvo socijalne politike i mladih prvi će put, pored četiri Regionalna informativna centra za mlade, financirati i rad dvanaest Lokalnih informativnih centara za mlade u čiji će rad uložiti više od 900 tisuća kuna.

Ministarstvo socijalne politike i mladih prvi će put, pored četiri Regionalna informativna centra za mlade, financirati i rad dvanaest Lokalnih informativnih centara za mlade u čiji će rad uložiti više od 900 tisuća kuna. Među projektima odabranim putem natječaja nalaze se i projekti dosadašnjih suradnika Info zone na informiranju i savjetovanju mladih u regiji – Udruga Mladi u EU iz Šibenika, Udruga srednjoškolaca i studenata otoka Brača iz Pučišća te Udruga za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti CINAZ iz Zadra.

Nakon potpisivanja Europske povelje o informiranju mladih 2012. godine, financiranje lokalnih informativnih centara za mlade novi je iskorak u razvoju organiziranog informiranja mladih u Hrvatskoj te potvrda uspješne zagovaračke politike Zajednice informativnih centara za mlade u Hrvatskoj koja je prethodnih godina ulagala velike napore u educiranje organizacija za mlade i širenje članstva.

Do 2006. godine organiziranim informiranjem mladih se, izvan obrazovnog sustava, nije bavio gotovo nitko. Tek su se poneke organizacije usmjerile na informiranje i savjetovanje u uskim tematskim područjima, a opće informiranje i razvoj medijskih servisa za informiranje mladih u potpunosti su bili zanemareni pa se uz razvoj informativnih centara za mlade u Hrvatskoj nužno vezao i razvoj kanala informiranja i uopće pristupa mladima. Ključan korak u razvoju organiziranog informiranja i savjetovanju mladih u Hrvatskoj bila je inicijativa resornog ministarstva koje je 2006. uspostavilo konkretne suradnje s organizacijama za koje je procijenilo da bi, prema dotadašnjem iskustvu, mogle kvalitetno realizirati pilot-programe informativnih centara za mlade u četiri velika hrvatska grada - Splitu, Rijeci, Zagrebu i Osijeku. Tada aktualni Nacionalni program djelovanja za mlade, strateški dokument Vlade RH koji je sumirao mjere za poboljšanje položaja mladih u društvu, prepoznao je potrebu osnivanja takvih centara koji će povećati razinu informiranosti i uključenosti mladih te proaktivno i preventivno savjetovati mlade i omogućavati im lakše pronalaženje adekvatnih izvora kvalitetnih i potpunih informacija.

Zajednicu informativnih centara za mlade osnovale su 2008. godine organizacije koje su tada realizirale informativne centre za mlade, a ona danas broji 10 članica te je članica Europske agencije za informiranje i savjetovanje (ERYICA).

Info zona Facebook