Kako, zašto i za koga?

Kako, zašto i za koga?

U sklopu projekta Korak naprijed: zajedno do nove strategije za mlade kojeg partnerski provode Mreža mladih Hrvatske (MMH) i Zajednica informativnih centara za mlade u Hrvatskoj (ZICM) u Zagrebu se 12. i 13. lipnja organizira dvodnevna konferencija. Rok za prijavu 4. lipnja.

Pozivaju se mladi, predstavnici_ce udruga mladih i za mlade, osobe koje rade s mladima u sklopu obrazovnih institucija, zaposlenici_ce jedinica lokalne i regionalne samouprave nadležne za pitanja od značaja za mlade da se prijave za sudjelovanje putem online prijavnice. Rok za prijavu je 4. lipnja 2017.

Svi troškovi sudjelovanja (smještaj, prehrana i putovanje) su  za prijavljene sudionike koji ostvare pravo sudjelovanja na konferenciji pokriveni od strane organizatora.

Konferencija, kao i online upitnik u sklopu savjetovanja o novom Nacionalnom programu za mlade, od velike su važnosti za kvalitetu procesa izrade novog Nacionalnog programa za mlade. Pitanja kao što su kvaliteta obrazovanja, zapošljavanje, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, zdravlje, kultura, mobilnost ne bi trebala biti razmatrana bez adekvatnog sudjelovanja mladih kao i onih koji s mladima i za mlade rade. 

Iskoristi priliku, ispuni upitnik i/ili se prijavi za sudjelovanje na konferenciji, tvoje mišljenje (nama) je bitno!Info zona Facebook