Kako se sve ovo zove? E ka!

Kako se sve ovo zove? E ka!

Znaš kako se sve ovo zove? - pita junak 97. broja E ka! stripa.

    • Info zona Facebook