8 000 EUR za škole

8 000 EUR za škole

Dodijelit će se do 28 novčanih nagrada, po jedna za svaku od 28 zemalja članica. Radi se o pilot natječaju, koji se prvi put provodi.

Europska komisija raspisala je natječaj za nagradu Jan Amos Comenius, kojom će dodijeliti po 8 000 EUR osnovnoj (viši razredi) ili srednjoj školi koja ima najkreativnije i najinspirativnije metode podučavanja učenika o Europskoj uniji. Za potrebe ovog natječaja škole mogu prijaviti samo rad koji je dovršen ili se trenutačno provodi u školama. Dodijelit će se do 28 novčanih nagrada, po jedna za svaku od 28 zemalja članica. 
Ovom inicijativom želi se naglasiti važnost učenja o Europskoj uniji od rane dobi, te podržati školske ustanove koje učenju pristupaju na kreativan način.
Radi se o pilot natječaju, koji se prvi put provodi.

Rok prijave je 6. veljače 2020. godine do 17 sati. Prijavitelji mogu slati pitanja na adresu
eac-janamoscomeniusprize@ec.europa.eu do petka, 31. siječnja 2020.
Više o natječaju, kao i pravila za prijavitelje i obrazac za prijavu, potraži na linku.

Info zona Facebook