Informiraj se o porezima

Informiraj se o porezima

Pokrenut je portal TAXEDU za informiranje mladih Europljana o porezima. Informacije na portalu su prilagođene trima dobnim skupinama – djeci, tinejdžerima i mladima. Svrha portala je obrazovati mlade europske građane o porezime te pružiti europskim građanima informacije o uslugama i mogućnostima koje su dostupne zahvaljujući porezu (obrazovanje, zdravstvena skrb itd.).

Pokrenut je portal TAXEDU za informiranje mladih Europljana o porezima. Portal je nastao kao pilot-projekt Europske unije s ciljem da se mlade europske građane obrazuje o porezu i njegovom utjecaju na njihove živote.

Voditelji projekta su Europski parlament i Europska komisija (Glavna uprava za oporezivanje i carinsku uniju), a u izradi portala sudjelovale su nacionalne porezne uprave zemalja Europske unije. Naziv portala izveden je iz riječi „Tax“ (porez) i „Education“ (obrazovanje).

Informacije na portalu su prilagođene trima dobnim skupinama – djeci, tinejdžerima i mladima. Odjeljak za djecu je prilagođen njihovoj dobi jezikom i sadržajem. Upoznaju se za porezima koje svatko susreće svaki dan i upoznaju se sa zanimljivim činjenicama o porezima unutar EU. Tinejdžeri se također upoznaju sa svakodnevnim porezima, ali njihov odjeljak sadržava više informacija koje odgovaraju njihovim interesima. Mladi će u svom odjeljku pronaći informacije koje se odnose na potrebe u njihovoj fazi života (moraju li plaćati porez kada kreću na sveučilište, pokreću svoje poslovanje, rade u drugoj zemlji, itd).

Na portalu se nalazi i kutak za učitelje koji pruža izvore, savjete i trikove za učenje o porezu i njegovim prednostima u školi.

Svrha je mrežnog portala TAXEDU pridonijeti obrazovanju mladih europskih građana u području poreza; smanjiti broj utaja poreza i poreznih prijevara diljem Europe boljim informacijama i obrazovanjem u tom području te pružiti europskim građanima informacije o uslugama i mogućnostima koje su dostupne zahvaljujući porezu (obrazovanje, zdravstvena skrb itd.).

Portal se nalazi na slijedećoj poveznici.

Info zona Facebook