Igre i rad s mladima

Igre i rad s mladima

U sklopu Erasmus+ projekta ''Digital gamification for youth engagement' kreirana su dva upitnika vezana za korištenjem tehnika temeljenih na igri (gamification) u radu s mladima. Ispuni upitnik i pridonesi istraživanju.

U sklopu Erasmus+ projekta ''Digital gamification for youth engagement'', na kojem je udruga mladih ''Mladi u EU'' partner organizaciji Sociālās inovācijas centrs iz Litve, kreirane su dvije ankete za članove/volontere udruga i youth workere (osobe koje rade s mladima).

Rezultati anketa pridonijeti će razumijevanju kako se rad mladih može poboljšati korištenjem tehnika temeljenih na igri (gamification) i kakav učinak može učiniti u smislu angažmana mladih u različitim područjima, te kako sami mladi reagiraju na tehnike koje se temelje na video igrama u različitim područjima i kako spomenute tehnike utječu na mlade.

Za popuniti anketu trebat će vam 5 minuta.

Anketa za mlade (15 – 30): https://goo.gl/forms/mVEIHlOgxGbUDRjO2

Anketa za osobe koje rade s mladima:
https://goo.gl/forms/eVMO1ltJEWD5xSQU2

Info zona Facebook