Grintavci dokoličari

Grintavci dokoličari

Ljeto je dobro vrijeme za više tipova ljudi poput malih kapitalista, velikih kapitalista, grintavaca dokoličara, sezonskih radnika - a u prvom u nizu stripova pod imenom Građanski odgoj Svaig se zaustavio na trećoj grupi.

    •  

      Info zona Facebook