Pravo glasa s 16?

Pravo glasa s 16?

Sudjeluj u javnom savjetovanju o izmjenama Zakona o lokalnim izborima

Otvoreno je javno savjetovanje o izmjenama Zakona o lokalnim izborima, kojima je cilj mladima s napunjenih 16 godina dati pravo glasa na lokalnim izborima (uključujući lokalne referendume i referendume o opozivu).

U javnom savjetovanju možeš sudjelovati do 11. studenog, a Nacrt zakona i Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi potraži na linku.Nakon provedbe javnog savjetovanja, Klub zastupnika Nezavisne liste mladih će nacrt zakona, zajedno s izvješćem o provedenom savjetovanju, uputiti u saborsku proceduru.

Info zona Facebook