Fantastična kratka priča

Fantastična kratka priča

Pošalji priču na hrvatskom, srpskom, bosanskom ili engleskom jeziku, u žanrovima fantastike (fantasy), znanstvene fantastike, alternativne povijesti, horora s elementima fantastike i/ili znanstvene fantastike i priče s nadnaravnim elementima.

Prijavi svoju neobjavljenu kratku priču do 25.11. i sudjeluj na natječaju za drugu fantastikonovsku zbirku!
Žiri će odabrati najbolje radove za zbirku priča koja će biti objavljena u barem jednom elektroničkom obliku, a ovisno o sredstvima i u tiskanom obliku, a autor najbolje priče bit će okrunjen nagradom FantaST i prigodnim poklonima.

Uvjeti natječaja
Prihvaćaju se priče pisane u žanrovima fantastike (fantasy), znanstvene fantastike, alternativne povijesti, horora s elementima fantastike i/ili znanstvene fantastike i priče s nadnaravnim elementima.
Teme natječaja vezane su uz teme FantaSTikona 2020., a priča se treba izravno doticati barem jedne ili obiju tema: pod morem i Italija.
Radovi trebaju biti dužine do 10 000 riječi, poštivati općenita pravila za kratku priču te ne smiju biti prethodno objavljeni na bilo koji način.

Priče mogu biti na hrvatskom, srpskom, bosanskom i engleskom jeziku, trebaju biti lektorirane i pisane latiničnim pismom.
Svaki prijavitelj ima pravo poslati samo jednu priču.
Prijava će biti automatski diskvalificirana ako priča na bilo koji način promiče i zagovara mržnju, netrpeljivost i diskriminaciju.

Priče treba poslati do 25.11. u 23:59h na natjecaj@udrugafst.hr. U naslovu e-maila treba stajati naznaka „Za zbirku”, a u tekstu maila treba navesti ime i prezime, godinu rođenja i mjesto stanovanja prijavitelja/ice.
S obzirom da se radi o produženju roka natječaja, autori koji su već poslali svoje priče mogu slati izmijenjene verzije tih priča ili poslati sasvim novu priču, u kom slučaju ona prva izlazi iz konkurencije.

Autori odabranih radova neće biti honorirani i zadržavaju svoja autorska prava te u slučaju tiskanja imaju pravo na autorski primjerak zbirke koji će biti moguće preuzeti na FantaSTikonu 2020. ili im na njihov zahtjev može biti poslan poštom. Elektronički oblik zbirke će dobiti putem e-maila.


Žiri zadržava pravo ne dodijeliti nagradu za najbolju priču ukoliko smatra da nijedna prijavljena priča ne zadovoljava kvalitetom.

Info zona Facebook