Erasmus obara rekorde

Erasmus obara rekorde

Europska komisija objavila je podatke prema kojima je u akademskoj godini 2012/13. oko 270 000 studenata – što je novi rekord – profitiralo od financijske potpore Europske unije namijenjene studiranju ili obavljanju prakse u inozemstvu.

Europska komisija objavila je podatke prema kojima je u akademskoj godini 2012/13. oko 270 000 studenata – što je novi rekord – profitiralo od financijske potpore Europske unije namijenjene studiranju ili obavljanju prakse u inozemstvu. Studiranje na visokom učilištu i dalje je najpopularniji izbor, dok se petina studenata (njih 55 000) odlučila za praksu u tvrtkama. Najpopularnije destinacije za mobilnost su Španjolska, Njemačka i Francuska, a države koje šalju najveći broj studenata u odnosu na populaciju diplomanata jesu Luksemburg, Lihtenštajn, Finska, Latvija i Španjolska.

Hrvatska u programu sudjeluje od 2009. godine s mogućnostima za odlazne mobilnosti, a od 2011. može i primati strane studente na svoja visoka učilišta. Hrvatska je na 3. mjestu u Europi po rastu mobilnosti: u 2011/12. mobilnih studenata bilo je 882, a u 2012/13. 1124, što je porast od 27% u godinu dana. Istodobno je po broju primljenih stranih studenata Hrvatska na 30. mjestu (njih 701 je u ak. godini 2012/13. došlo u Hrvatsku na studij ili praksu), što je ipak odličan rezultat uzevši u obzir relativno nedavan ulazak u program Erasmus.

Više informacija može se pronaći i na linku.

Info zona Facebook