Ekološkim videom do Bonna

Ekološkim videom do Bonna

Okvirna konvencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) i UNDP/GEF program u suradnji sa televizijom za okoliš tve otvorili su video natječaj za mlade na temu klimatskih promjena. Rok za prijavu je 18. kolovoza.

Okvirna konvencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) i UNDP/GEF program u suradnji sa televizijom za okoliš tve otvorili su video natječaj za mlade na temu klimatskih promjena.

Na natječaj se mogu prijaviti svi mladi između 18 i 30 godina sa kratkim videom do 3 minute koji će obraditi jednu od dviju tema: Otporni gradovi koji su ekološki osviješteni i Oceani i klimatske promijene.

Za prvu temu treba se fokusirati na gradove koji su implementirali ekološki osviještene ideje koje promoviraju održivost u urbanim zajednicama (to uključuje čistu energiju i prijevoz, pojačavanje recikliranja i smanjenje otpada, te ostali projekti koji rade na smanjivanju zračenja i emisije plinova) i koji rade na jačanju otpornosti na klimatske utjecaje poput poplava i toplinskih valova tako što sade više drveća, šire zelene površine te rade na obrani od poplava. Osim toga, može se fokusirati na akcije kojima je cilj podizati javnu svijest i zagovarati promjenu na razini stvaranja politika kojima bi se smanjile emisije stakleničkog plina.

Videa koja obrađuju temu Oceana i klimatskih promjena trebaju se fokusirati na obnovu močvarnih područja i šuma mangrova koji služe za zaštitu od olujnih udara i prodora slane vode, na izradu nasipa i drugih vrsta zaštite od podizanja razine mora, na porast znanstvenog znanja kako bi se poboljšalo zdravlje oceana te na aktivnosti koje podižu svijest javnosti o potrebi smanjivanja emisija ugljikovog dioksida kako bi oceani bili bolje zaštićeni.

Za prijavu je potrebno ispuniti online obrazac te poslati svoj video na biomovies@tve.org.uk preko WeTransfer stranice.

Videa koja uđu u uži izbor objavit će se na Youtube kanalu tveInspiringChange. Pobjednik u obje kategorije bit će video koji bude imao najviše pregleda. Pobjednici osvajaju put u Bonn na COP23 konferenciju u studenom ove godine te priliku da kao novinari za mlade pomažu novinarskom timu UNFCCC-a kod pripreme videa, članaka i objava na društvenim medijima.

Rok za prijavu: 18. kolovoza.

Više informacija ovdje.

Info zona Facebook