Edukacija za razvoj Vijeća učenika

Edukacija za razvoj Vijeća učenika

Mreža mladih Hrvatske održat će, 10. i 11. travnja u Zagrebu, edukaciju odgojno-obrazovnog osoblja za razvoj Vijeća učenika u školama. Pokriveni su troškovi puta i smještaja, a rok za prijavu je 27. ožujka

Mreža mladih Hrvatske održat će, 10. i 11. travnja u Zagrebu, edukaciju odgojno-obrazovnog osoblja za razvoj Vijeća učenika u školama. Ciljevi edukacije su prikupiti iskustva i mišljenja ljudi koji godinama rade s Vijećima učenika te promisliti na koji bi se način moglo raditi s Vijećima učenika kako bi potencijal učenika/ca došao do izražaja te izraditi Program rada s vijećima učenika koje će biti javno dostupan i koji će poslužiti kao materijal svima iz sustava odgoja i obrazovanja koji će htjeti razviti Vijeće učenika u svojoj školi.

Na edukaciju će biti primljeno 10 polaznika/ica, a mogu se prijaviti svi zainteresirani nastavnici, učitelji te drugo školsko osoblje (stručni/e suradnici/e, ravnatelj/ice) koji žele doprinijeti izradi navedenog Programa rada. Selekcija kandidata/kinja će se vršiti na osnovu nekoliko kriterija poput struke, radnog mjesta, mjesta prebivališta, dosadašnjeg iskustva u radu s Vijećima učenika, kao i dosadašnjih oblika stručnog usavršavanja. Predviđeni početak edukacije je 10. travnja (petak) u 16 h, a završetak 11. travnja (subota) u 18 h.

Prijave su otvorene do 27. ožujka i vrše se online na poveznici, a polaznici će o selekciji biti obaviješteni do 31. ožujka, kada će dobiti i detaljan raspored edukacije. Organizator pokriva troškove putovanja i smještaja za edukaciju.

Više informacija može se potražiti na mmh.hr.

Info zona Facebook