Natječaj za radnu skupinu

Natječaj za radnu skupinu

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je javni poziv za predlaganje kandidata za članove Nacionalne radne skupine za provedbu dijaloga Europske unije s mladima. Rok za prijavu je 27. veljače.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je javni poziv za predlaganje kandidata za članove Nacionalne radne skupine za provedbu dijaloga Europske unije s mladima.

Pozivom se traži predlaganje kandidata za imenovanje četiri člana i četiri zamjenika članova Nacionalne radne skupštine. Kandidate mogu prijaviti udruge za mlade ili udruge mladih. Udruga koja prijavljuje kandidata za člana i zamjenika mora biti aktivna barem jednu godinu od registracije, posjedovati dokaze o urednom financijskom poslovanju i provođenju programa i/ili projekata u području o kojem se raspravlja u pojedinom ciklusu Dijaloga Europske unije s mladima. Zajednička tema tekućeg ciklusa je Poticanje mogućnosti za mlade, u okviru koje se nalaze tri teme: mladi i budućnost rada, Promoviranje kvalitetnog rada s mladima putem obuke osoba koje rade s mladima te Mogućnosti za mlade u ruralnim područjima.

Kandidati za člana i zamjenika Nacionalne radne skupštine moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:
- moraju biti državljani Republike Hrvatske i stariji od 15 godina,
- ne smiju biti dužnosnici političke stranke,
- kandidati ne smiju biti kažnjavani niti se protiv njih smije voditi kazneni postupak
- moraju posjedovati znanje i iskustvo u području o kojem se raspravlja u tekućem ciklusu Dijaloga Europske unije s mladima.

Prijavu treba poslati poštom na adresu:
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Služba za mlade i volonterstvo
Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb
uz napomenu: „Javni poziv za predlaganje kandidata za člana i zamjenika člana Nacionalne radne skupine za mlade. Ne otvarati.“

Rok za prijavu: 27. veljače 2019. godine.

Više informacija o natječaju na www.mdomsp.gov.hr

Info zona Facebook