Podijeli znanje, zaradi honorar!

Podijeli znanje, zaradi honorar!

Aktivnosti mogu biti jednokratne, kontinuirane ili periodične, te namijenjene svim mladima ili specifičnoj ranjivoj skupini mladih.

Zadarska udruga CINAZ traži honorarne suradnike u realizaciji edukacija, radionica, tematskih večeri i sličnih događanja za mlade u novoj programskoj godini od 2020. Traže se kreativne osobe, koje posjeduju znanje ili vještine koje bi mogli prenijeti drugima.
Motivacijsko pismo, životopis i kratak opis aktivnosti potrebno je poslati do 10.12.2019. putem linka.

Prilika za suradnju nudi se voditeljima/kreatorima različitih aktivnosti namijenjenih poboljšanju kvalitete života mladih u Zadru.
Aktivnosti mogu biti jednokratne, kontinuirane ili periodične, te namijenjene svim mladima ili specifičnoj ranjivoj skupini mladih.

Aktivnosti će se realizirati kroz programe kluba mladih KLOOZ i Informativnog centra za mlade Zadar s ciljem osmišljavanja kvalitetnog provođenja slobodnog vremena mladih, poticanja kreativnog stvaralaštva te informiranja, savjetovanja i educiranja mladih.

Info zona Facebook