Ciljevi za mlade

Ciljevi za mlade

Od jučer, 20. kolovoza, na web stranici EU pita dostupna je hrvatska verzija Ciljeva za mlade koji su rezultat procesa Strukturiranog dijaloga s mladima 2017.-2018. Njima je obuhvaćeno 11 područja koja su mladi prepoznali kao teme i ključna pitanja na kojima se treba raditi kako bi se poboljšao položaj svih mladih u Europi.

Od jučer, 20. kolovoza, na web stranici EU pita dostupna je hrvatska verzija Ciljeva za mlade koji su rezultat procesa Strukturiranog dijaloga s mladima 2017.-2018. te predstavljaju mišljenja oko 50 000 mladih iz cijele Europe koji su sudjelovali u procesu konzultacija.

Ciljevi za mlade obuhvaćaju 11 područja koja su mladi prepoznali kao teme i ključna pitanja na kojima se treba raditi kako bi se poboljšao položaj svih mladih u Europi. Do ovih Ciljeva se došlo Strukturiranim dijalogom – procesom u kojem mladi i donositelji odluka surađuju i zajedno oblikuju preporuke o određenim temama koje su od velike važnosti za mlade. Njime se želi osigurati da politike za mlade odražavaju prava i potrebe mladih diljem Europe.

Info zona, kao članica Zajednice informativnih centara za mlade u Hrvatskoj, organizirala je regionalne konzultacije o europskim politikama za mlade 14. lipnja ove godine. Sudionici konzultacija imali su priliku upoznati se sa Ciljevima za mlade te sa samim procesom strukturiranog dijaloga.

Prijevod Ciljeva dostupan je i na www.mmh.hr.

Info zona Facebook