Ciklus mladih glazbenika

Ciklus mladih glazbenika

Glazbena mladež Split objavila je poziv na natječaj za sudjelovanje na VII. Ciklusu mladih glazbenika mo. Vinko Lesić u sezoni 2017./2018. Prijaviti se mogu solisti i komorni ansambli koji do 1. srpnja 2018. godine neće navršiti 30 godina.

Glazbena mladež Split objavila je poziv na natječaj za sudjelovanje na VII. Ciklusu mladih glazbenika mo. Vinko Lesić u sezoni 2017./2018.

Ciklus mladih glazbenika mo. „Vinko Lesić“ je ciklus koncerata Glazbene mladeži Split i natjecateljskog je karaktera. Sastoji se od najmanje 5 (pet), a najviše 11 (jedanaest) cjelovečernjih koncerata. Zbog programske koncepcije i većeg broja prijava stručna služba Glazbene mladeži Split (GMS) može ponuditi i drugačija programska rješenja.

Pravo sudjelovanja na Ciklusu imaju solisti i komorni ansambli, državljani Republike Hrvatske i zemalja članica Europske unije, koji do 1. srpnja 2018. godine neće navršiti 30 godina (muški solo pjevači 32 godine). Iznimno stručna služba GMS može dopustiti i sudjelovanje mladih glazbenika iz drugih zemalja, pogotovo ako su članovi komornih sastava te studiraju u Republici Hrvatskoj.

Za prijavu kandidat na info@gmsplit.hr šalje presliku osobne iskaznice, biografiju do najviše 1000 znakova, jednu fotografiju, te osobne podatke: Ime i prezime, adresa, grad, OIB, broj telefona/mobitela, e-mail, instrument ili glas koji natjecatelj svira/pjeva. Ovi podaci su potrebi i za sastav koji se prijavljuje, uz napomenu da podatke u prijavi za sastav (uz naziv sastava) popunjava jedna osoba iz sastava. Dokumentacija se šalje putem e-maila te nije potrebnu istu slati i poštom. Stručna služba GMS će putem maila obavijestiti kandidate da je njihova prijava zaprimljena.

Pobjednik Ciklusa osvaja statuu Vinko Lesić rad akademskog kipara Kažimira Hraste. Ocjenjivački sud može donijeti odluku o drugim i posebnim nagradama Ciklusa. GMS će nastojati osigurati novčanu nagradu pobjedniku/ci/ma u iznosu od 2.000,00 KN te organizirati koncert u nekom od glazbenih ciklusa GMS. Navedeno ovisi o financijskoj realizaciji ciklusa odnosno raspoloživim sredstvima. Ciklus u pravilu završava Svečanim koncertom uz dodjelu nagrade.

Rok za prijavu: 15. listopada.

Više informacija na linku.

Info zona Facebook