A kako rade Vijeća učenika?

A kako rade Vijeća učenika?

Objavljen je online upitnik o uspješnosti rada vijeća učenika u uvjetima pandemije COVID-19. Za odgovore na 15 do 20 kratkih pitanja nije potrebno više od 10 minuta.

Objavljen je online upitnik o uspješnosti rada vijeća učenika u uvjetima pandemije COVID-19. Anonimni upitnik do 10. veljače mogu ispuniti učenici i osobe koje rade s vijećima učenika, a za odgovore na 15 do 20 kratkih pitanja nije potrebno više od 10 minuta.

Prikupljeni podaci koristit će se za uvid u rad vijeća učenika te u mapiranju potreba za podrškom odgojno-obrazovnih ustanova u osiguravanju rada vijeća učenika na području Republike Hrvatske u pandemiji COVID-19.

Istraživanje se provodi u sklopu projekta "I mene se pita! - glas Vijeća učenika u vrijeme COVID-19" kojeg provode Udruga "Delta", Mreža mladih Hrvatske, Centar za građanske inicijative Poreč, Dječja kreativna kuća "DOKKICA" i Info zona. Projekt se provodi uz financijsku podršku od € 4.997,18 Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.

Upitnici su dostupni online i za odgovore nije potrebno više od 10 minuta

Upitnik za učenike i učenice dostupan je na ovoj poveznici, a upitnik za predstavnice i predstavnike odgojno obrazovnih ustanova dostupan je na ovoj poveznici. Upitnik za učenike i učenice može ispuniti bilo koji učenik/-ica škole koja je upoznata s radom vijeća učenika, no bilo bi poželjno da ga ispunjava učenik/-ica iz vijeća učenika, po mogućnosti predsjednik/-ica vijeća učenika. Bilo bi poželjno i da upitnik za predstavnice i predstavnike ispuni predstavnik/-ica odgojno-obrazovne ustanove koja je najbolje upoznata s radom vijeća učenika i/ili s njima usko surađuje (ravnatelj/-ica, stručan suradnik/-ica...), po mogućnosti odgojno-obrazovni djelatnik/-ica koja je zadužena za koordiniranje rada vijeća učenika.

Upitnik za učenike i učenice
Upitnik za predstavnice i predstavnike odgojno obrazovnih ustanova

Info zona Facebook