A di si ti - u 41 fotografiji!

A di si ti - u 41 fotografiji!

Na preko 60 štandova sudjelovalo je preko 70 javnih, privatnih i nevladinih organizacija.

    • Kako postoje ljudi u našem gradu koji pale kontejnere i ruše Prometove autobuse, tako srećom postoje i oni koji pokušavaju i uspijevaju pomoći svojim potrebitim sugrađanima organiziranjem dobrotvornih akcija u kojima prikupljaju sredstva da im olakšaju svakodnevni život. Nakon akcije četvorice novinara koji su prikupili nekoliko tona hrane, u subotu je organiziran tradicionalni 19. buvljak udruge MoSt, a krajem godine imamo i turnir 4 kafića za štićenike Centra u Rudinama. Kako je bilo na buvljaku ispred teatra pogledaj u priloženoj galeriji.

      Info zona Facebook