Nisi kul ako nemaš ovaj bookmark

Info zona je preuzela njihovu ulogu i, pored organizacije javne tribine, tiskala informativne plakate i letke. Ako ništa drugo letak ima i funkcije ravnala i <em>bookmarka</em> koji ti može poslužiti u knjigama i skriptama pa ne propusti nabaviti svoju boju – bit će ih i u petak na tribini ;)

Kad su već Studentski zbor i Sveučilište, (gotovo) u potpunosti zanemarili promociju studentskih izbora Info zona je preuzela njihovu ulogu i, pored organizacije javne tribine, tiskala informativne plakate i letke koji se dijele po splitskim fakultetima.

Ako ništa drugo letak ima i funkcije ravnala i bookmarka :P

Ako ništa drugo letak ima i funkcije ravnala i bookmarka koji ti može poslužiti u knjigama i skriptama pa ne propusti nabaviti svoju boju – bit će ih i u petak na tribini ;)

Info zona Facebook