Volim hrvatski

Volim hrvatski jezična je akcija koja promiče kulturu javnih natpisa u RH. U sklopu akcije organizirano je natjecanje učenika s ciljem praćenja i komentiranja jezika medija. Učenici, u svojim radovima, mogu pohvaljivati ispravno, a kritizirati pogrešno korištenje jezika.

Volim hrvatski jezična je akcija koja promiče kulturu javnih natpisa u RH. Cilj je akcije senzibilizirati mlade za jezične vrijednosti i vrijednosti uopće. Jednako kao i u javnim natpisima na ulicama, izlozima i ostalim javnim prostorima, i medijski jezik uvelike utječe na oblikovanje svijesti o vlastitu jeziku, ali i kulturi. Akciju organizira jezična emisija Navrh jezika Programa za djecu i mlade Hrvatske televizije u suradnji sa sponzorima, kulturnim institucijama, Hrvatskom maticom iseljenika i medijima koji su zainteresirani za promicanje kulture hrvatskoga jezika.

U sklopu ove akcije organizirano je natjecanje učenika s ciljem praćenja i komentiranja jezika medija. Učenici, u svojim radovima, mogu pohvaljivati ispravno, a kritizirati pogrešno korištenje jezika u slijedećim medijima:

  • Novine
  • Internet
  • Radio
  • Televizija
U natjecanje se mogu uključiti:
  • učenici viših razreda osnovne škole i srednjih škola te učenici hrvatskih škola u inozemstvu
  • školske izvannastavne skupine poput jezične, literarne, novinarske i sl.
Radovi se mogu slati u obliku:
a) fotografije s pisanim objašnjenjem
b) DVD-a s objašnjenjem
c) VHS - vezano za televiziju, s objašnjenjem
d) elektroničkom poštom
Neki od kriterija za ocjenjivanje radova su: važnost jezične situacije, točnost zapažanja pogreške, duhovitost… više na webu.

Radovi se šalju na adresu ili mail:

Hrvatska radio televizija
Program za djecu i mlade
za emisiju Na vrh jezika
Prisavlje 3
10 000 Zagreb


mail: navrh_jezika@hrt.hr

Rok prijava je do 15. travnja 2008.

Info zona Facebook